среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc szczególnych przypadków.

Budowa plotki z plastiku na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych wypadków.

Sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady Winylowe na plot i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu a także zaplanowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ogrodzenia plastikowe na plot i bramkę ze sztachet zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak planowane plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy projektowane ogrodzenie z plastiku na plot i bramę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий